Metoda

Punkt widzenia: Oto cała historia.

W odniesieniu do każdej osoby, rzeczy, sytuacji i opinii istnieje nieskończona liczba punktów widzenia. Prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność zobaczenia punktów widzenia innych niż te, które znamy, oraz spojrzenia na sprawy pod innym kątem. Zmiana zazwyczaj zaczyna się w momencie naszej gotowości do przyjęcia odmiennej perspektywy. Ta umiejętność jest istotną częścią rozwoju osobistego, zawodowego, a także organizacyjnego. Jednym z fundamentów Points of You® jest integracja pracy prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za intuicję i emocje, z odpowiedzialną za analizę lewą półkulą. Ta strategiczna kombinacja jest osiągana poprzez oglądanie zdjęcia pobudzającego naszą kreatywną, żeńską stronę wraz ze słowem opisującym temat z codziennego życia, które z kolei aktywuje część męską, analityczną.

Nasza metoda wykorzystuje moment tej jednoczesnej stymulacji, kiedy pojawia się napięcie między emocjami a logiką, chwilowo blokując czujne mechanizmy obronne naszej świadomości. To „celowe zamieszanie” pozwala, dzięki właściwemu poprowadzeniu pracy, uwolnić nas od sztywnej listy powinności i umożliwia, by do naszej świadomości dotarły inne punkty widzenia. Na zakończenie procesu naszego odsłonięcia i integracji opcji, których normalnie byśmy nie dostrzegli, otwieramy się na działania, które możemy podjąć i dostajemy kopa do ruszenia z punktu utknięcia. Każde zdjęcie Points of You™ jest uważnie wybrane w oparciu o wyjątkowy zamysł przedstawienia tematu za pomocą elementu wizualnego nie odnoszącego się w oczywisty sposób do towarzyszącemu mu słowa, po to, aby maksymalnie stymulować cały system myślenia i emocji.

Metoda jest zbudowana w sposób przypominający sinusoidę, gdzie na początku otwieramy się i odsłaniamy na tak wiele punktów widzenia, jakie są możliwe w odniesieniu do zagadnienia, nad których chcemy pracować. To może dotyczyć relacji partnerskiej, rodzicielstwa, kariery, zdrowia i każdego innego nie dającego spokoju tematu, w związku z którym chcemy podjąć decyzje. Po udanym poszerzeniu perspektywy proces wiedzie w kierunku wyboru z pojawiających się opcji najwłaściwszego dla nas celu i zaplanowania działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć zamierzenie.

PAUZA

Zatrzymanie się umożliwia nam wzięcie oddechu i spojrzenie na nasze życie z dystansu. Pauza jest podstawowym i niezbędnym krokiem, by wyrwać się z naszych codziennych schematów myślenia, postępowania.

POSZERZENIE

Na każdą sytuację można spojrzeć z niezliczonej liczby punktów widzenia. Wyzwaniem jest zobaczyć swoje życie z innej perspektywy. Na tym etapie szukamy nieznanego, nie wiedząc dokąd to nas zaprowadzi.

SKUPIENIE

Po zbadaniu wszystkich odkrytych punktów widzenia możemy skupić się na spostrzeżeniach istotnych dla nas. Za pomocą pytań przewodnich odkrywamy, które opcje wydają się nam właściwe i najlepiej odpowiadają naszej indywidualnej „strukturze”, wewnętrznemu rytmowi.

DZIAŁANIE

To krok, w którym zmieniamy możliwości w konkrety. Kreślimy plan działania lub listę zadań, jakie musimy podjąć, zrealizować, oraz nasz wewnętrzny harmonogram realizacji naszego zamierzenia.

  • Wzbogać
    Swój zestaw narzędzi

    Wznieś swoją pracę na wyższy poziom

    Przejdź do sklepu

2019 All rights reserved to POINTS OF YOU® Polska

Polityka prywatności / Regulaminy /Powered by Concrete5 / Design by Deepline