• slide

Poznań - Szkolenie Praktyk metody Points of You®

Certyfikowane szkolenie Praktyk metody Points of You®

22-24.09.2017 r. Poznań

Dla kogo:

Dla trenerów, coachów, HR‐owców, liderów zespołów, terapeutów, nauczycieli, którzy pragną wzbogacić swoje umiejętności, lepiej poznać swoje cele, relacje i możliwości, odkryć swój wpływ na innych ludzi, zdobyć nowy punkt widzenia w wykonywanym zawodzie, w większym stopniu realizować swój potencjał, zgłębić procesy szkoleniowe, coachingowe.

Unikalny warsztat łączący w sobie filozoficzną mądrość, zaawansowane narzędzia coachingowe metody Points Of You®, moc obrazów, metafor, słowa oraz intuicyjnej twórczości.

Warsztat poprowadzi w podróż przez autentyczność, integralność, wizję i unikalną historię osobistą do przywództwa osobistego i odkrywanie swojego wpływu na środowiska, w których przebywamy. Na podstawie fototerapii, mocnych pytań i myśli filozoficznej w trakcie warsztatu przejdziemy przez trzy wymiary w coachingu: ZOBACZ. POCZUJ. STWÓRZ. Co oznacza:

 • Odkryj jak postrzegasz swoją rzeczywistość.
 • Rozpoznaj swoje myśli, wzorce emocjonalne i wartości.
 • Stwórz różnice w otoczeniu i lepszą wersję siebie samego.

Kiedy pracujemy ze sobą jesteśmy lepsi dla naszego środowiska (rodziny, przyjaciół, klientów). Dowiedz się jak prowadzić otwarte i autentyczne rozmowy w zespole, organizacji, miejscu w którym pracujesz. Jak budować świadomość wpływu i odpowiedzialności osobistej w swoim otoczeniu lub otoczeniu klienta. Dowiedz się jak uzyskać wysokie wyniki poprzez przywództwo zorientowane na ludzi.

Cele warsztatu:

 • zapoznanie z filozofią unikalnego narzędzia Points of You®
 • rozwój kompetencji coachingowych poprzez poszerzanie samoświadomości
 • wyjście poza ramy automatycznego myślenia i działania
 • zapoznanie z metodą pracy z obrazem/zdjęciem w coachingu (elementy fototerapii według Judy Weiser)
 • zapoznanie z możliwościami wykorzystania metody Points of You® w procesie grupowym i indywidualnym
 • przedstawienie metody w coachingu zespołowym
 • Analiza Case Study procesów przy użyciu metody Points of You®
 • Korzyści dla uczestników:
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności w wykorzystywaniu obrazów/zdjęć w procesie coachingowym / szkoleniowym
 • wzmocnienie pozytywnych efektów w swojej pracy
 • umiejętność wykorzystania zdjęć i obrazów w pracy z klientem
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w wykorzystywaniu metody Points Of You® w coachingu i szkoleniach
 • nowe spojrzenia na już znane modele coachingowe i szkoleniowe
 • inspiracje do kreowania własnych metod wykorzystania metody Points Of You®
 • intensywny indywidualny proces coachingowy
 • certyfikat Praktyka Metody Points Of You®


Korzyści : Program obejmuje dwa moduły w sumie 3 dni warsztatowe.

I Moduł – każdy uczestnik otrzyma 13,75 CCE
Podczas I modułu dowiesz się, doświadczysz:
 • na czym polega filozofia metody Points Of You®
 • prezentacja narzędzi metody Points Of You®
 • 4 kluczowe etapy metody Points Of You®
 • Na czym polega rola PAUZY w procesie coachingowym
 • Jak wykorzystać obrazy w procesie coachingowym
 • W jaki sposób wybierać karty coachingowe
 • Na czym polega magia metafory
 • Jak poprowadzić proces autocoachingowy w metodzie Points Of You®
 • Jak poprowadzić coaching indywidualny
 • Jak pracować na planszach
 • Czym jest przywództwo osobiste w coachingu
 • Jak zadawać celne pytania pracując z obrazami
II Moduł każdy uczestnik otrzyma 13,5 CCE
Podczas II modułu dowiesz się i doświadczysz:
 • jak pracować na narzędziach w coachingu zespołowym lub grupowym
 • jak budować zaufanie w zespole
 • jak pracować na wartościach w zespole
 • jak budować zaangażowanie w coachingu zespołowym
 • jak wykorzystać elementy fototerapii w pracy ze zdjęciami

Warsztat skierowany na rozwój kluczowych kompetencji coachnigowych ICF

 • Obecność Coachingową
 • Budowanie świadomości
 • Pytania sięgające sedna
 • Aktywne słuchanie
 • Budowanie zaufania i poczucie bezpieczeństwa klienta
 • Bezpośrednia komunikacja
 • Projektowanie działań
 • Planowanie i wytyczanie celów


Dzięki warsztatowi uzyskujesz 27,25 CCEU oraz międzynarodowy certyfikat Points of You®.

Dzięki udziałowi w procesie uzyskasz umiejętności:

 • do pracy z narzędziami The Coaching Game, Punctum, Faces zgodnie z metodą i filozofią Points of You®.
 • wykorzystania narzędzi w tworzeniu własnych programów rozwojowych.
 • do dalszej edukacji i zdobywaniu Certyfikacji Trenera metody Points of You®
22-24.09.2017 r. - Poznań

Cena: 2200zł + 23% VAT

W cenie szkolenia narzędzie The Coaching Game (wartość rynkowa 735 zł brutto)

 • Wzbogać
  Swój zestaw narzędzi

  Wznieś swoją pracę na wyższy poziom

  Przejdź do sklepu