Artykuły POY

Luiza Weder

luiza.weder@icloud.pl

Psycholog – praktyk: trener, tutor, superwizor, konsultant i ekspert w projektach rozwojowych

Bydgoszcz, cała Polska

Luiza Weder

Od kiedy sięgam pamięcią chciałam zmieniać świat… Na pełen empatii, mądrości, celebracji i akceptacji różnych smaków życia. W zgodzie ze sobą. W zgodzie z innymi. Z odpowiedzialnością za swój proces „stawania się” i za swoje „bycie” w codzienności i świecie. Rozumiejąc jednocześnie, że każdą drogę warto zaczynać od samego siebie, bo – świadomie czy nie – to właśnie sobą „podajemy dalej”.
Z tego pragnienia właśnie uczyniłam swoją osobistą i zawodową misję. Mój styl pracy charakteryzuje podejście holistyczne, czyli do człowieka jako całości – z ciałem, umysłem, „duchem” i interakcjami ze środowiskiem, w którym żyje. Najchętniej pracuję w nurcie transformacyjno-rozwojowym, który zakłada, że efektem działań poza przyrostem wiedzy i umiejętności, może być pewien wewnętrzny „ruch” w człowieku, który prowadzi do jego bardziej satysfakcjonującego i pełniejszego funkcjonowania w życiu.

Na co dzień, wspieram ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym prowadząc tutoring, konsultacje
i treningi psychologiczne oraz unikatowe sesje rozwojowe w oparciu o metodę Points of You®. Przygotowuję też innych do pracy rozwojowej z drugim człowiekiem poprzez szkolenia z tutoringu
i mentoringu, warsztaty Train the Trainers oraz superwizje (indywidualne i grupowe). Ponadto ufam przekonaniu, że dobrostan jednostki przekłada się na efektywność organizacji i jej dalszy wpływ na otoczenie, dlatego również wspieram rozwój organizacyjny poprzez audyty psychologiczne i konsultacje eksperckie w projektach rozwojowych.
Szczególne znaczenie ma dla mnie praca z ludźmi młodymi, a także rozmaitymi edukatorami oraz liderami społecznymi i biznesowymi – osobami, które mają niekwestionowany wpływ na kształtowanie jednostek i rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy.

Points of You® to dla mnie więcej niż sama metoda. To styl życia. Sztuka zatrzymywania się i podejmowania refleksji. Sztuka wychodzenia poza własne schematy myślowe i wzorce reagowania. To proces docierania do samego siebie i swojej autentyczności. Proces docierania do sedna.
Points of You® uczy lepszego kontaktu z samym sobą, z innymi ludźmi i z własnym życiem. Porządkuje naszą rzeczywistość, wybija na inny poziom, niesie nową jakość.

Z inspiracją do działania.