Artykuły POY

Małgorzata Krawczak

Certyfikowany coach ICF/ACC, certyfikowany trener Points Of You®, neuroterapeuta I i II stopnia, właścicielka NaturaSukcesu.pl

głównie Szczecin, na zlecenie – Polska

Małgorzata Krawczak

Prowadzi autorskie warsztaty coachingowe oraz indywidualne sesje coachingowe i EEG-biofeedbacku.

Autorka wielu artykułów oraz książki „Coaching relacji z sobą i bliskimi“, ekspert w mediach. W pracy z ludźmi stosuje sprawdzone metody oparte o metaforę, wizualizację oraz wizualizację relaksacyjną. Swój warsztat merytoryczny buduje w oparciu o wiedzę ludzi świata nauki i filozofii, a doskonali go pod okiem mentorów i superwizorów.

Utożsamia się słowami Lesliego Browna – „Jedynymi ograniczeniami Twojego jutra są ALE, których używasz dzisiaj.“

Obszarem mojej pracy coachingowej jest:

 life coaching – w tym obszarze pracuję z ludźmi nad odbudowywaniem ich poczucia własnej wartości poprzez poznawanie siebie, definiowanie własnych potrzeb i wartości, rozpoznawanie ograniczających przekonań i praca nad nimi oraz rozumienie i nazywanie relacji, które tworzą z sobą i innymi;

 coaching kariery – w tym obszarze pracuję z ludźmi nad ich potencjałem, eksponowaniem mocnych stron i poszerzaniem horyzontów myślowych, oraz nad tworzeniem wizji przyszłości i misji działania;

 EEG-biofeedback – w tym obszarze pracuję z ludźmi nad podnoszeniem kondycji ich mózgu (wzmacnianie koncentracji, obniżanie stresu), nad wspomaganiem procesów myślowych oraz nad poprawą wzorca relaksacji mózgu.

Metoda Points Of You® jest dla mnie niesamowitą możliwością wychodzenia poza nieświadomie uwarunkowane, często jeszcze w dzieciństwie, schematy myślowe i ograniczenia. Praca z obrazem i inspirującymi historiami stwarza przestrzeń na poznawanie siebie, otwieranie się na rozumienie swoich potrzeb i docenianie swoich zasobów. To z kolei bardzo podnosi i wzmacnia poczucie własnej wartości. Nikt nie narzuca nikomu swojego zdania, obrazy pokazują danej osobie to, co w danym momencie jest dla niej najwartościowsze, co przyczyni się do lepszego zrozumienia sytuacji, w której się znajduje i znalezienia rozwiązania. Metoda pozwala nie tylko z innej perspektywy spojrzeć na życie, ale również wspomaga synchronizację obu półkul mózgowych, co jest istotne przy tworzeniu wewnętrznej równowagi.