Artykuły POY

Monika Lisiecka

Trener, coach i doradca biznesowy w Pracowni Innowacji Monika Lisiecka

Aktywność w całym kraju, głównie: Poznań, wielkopolska

Monika Lisiecka

„MONIKA LISIECKA od 2011 r. prowadzi własną firmę – Pracownię Innowacji, jest Zastępcą Prezesa Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Działa na styku biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Świetnie realizuje się w zarządzaniu zespołem, zarządzaniu projektami, marketingu i PR, implementowaniu rozwiązań IT w organizacjach. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie identyfikowania i wspierania pomysłów biznesowych, tworzenia strategii przedsiębiorstw, wspierania i motywowania przedsiębiorczych osób.

W pracy stosuje techniki i narzędzia, które zapewniają indywidualne podejście do wspieranej osoby oraz całościowe spojrzenie na jej wartości, aspiracje i ścieżki rozwoju. Zapewnia przestrzeń do kreatywności, wspiera motywacje danej osoby do aktywności bazując na jej talentach oraz mocnych stronach.

Aktualnie uczestniczy w ścieżce akredytacyjnej ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach).”

„Jak myślę o metodzie Points of You® widzę drewniany okręt z żaglami, który stoi w porcie i czeka na swoich pasażerów, którzy chcą wyruszyć w podróż po bezkresnych wodach i marząc o odkryciu nowych zakątków świata. Kapitan jest przyjacielski i otwarty, zależy mu, aby podróż dla pasażerów była przygodą pełną inspiracji, opowieści, widoków, emocji, przyjaźni, miłości do siebie i drugiego człowieka – wszystko to okraszone wspaniałą muzyką. Cel podróży jest wyznaczony przez pasażerów – każdy jest ważny i wyjątkowy.

Ta metafora opisuje jak czuję Points of You® oraz jak pracuję tą metodą – kapitan to ja, pasażerowie to osoby z którymi pracuję, okręt to Points of You®, woda to meandry naszej duszy i umysłu, podróż to proces będący historią mojego klienta, który płynie w swoich wyznaczonym kierunku.”